Architektonické štúdio momentS Vám ponúka komplexné služby v oblasti stavebníctva, architektúry, urbanizmu, interiérového dizajnu a dekorovania.   

AKO PRACUJEME

VSTUPNÉ PODKLADY

Kontaktujte nás prostredníctvom nášho mailu a zašlite nám základné informácie k Vášmu projektu - projektovú dokumentáciu k objektu /prípadne pôdorys alebo skica s rozmermi/, fotografie reálneho stavu a Vašu predstava o návrhu /formou textu, obrázkov, inšpirácií, ... /

CENOVÁ PONUKA

Na základe zaslaných podkladov Vám vypracujeme cenovú ponuku na mieru v alternatívnych riešeniach na základe vybraných služieb /viď sekcia SLUŽBY/

KONZULTÁCIA / ZAMERANIE

Po schválení cenovej ponuky a upresnení zadania a rozsahu projektu si spoločne prejdeme podklady a v prípade potreby ideme priamo na zameranie objektu, ktorý zdigitalizujeme. Následne si upresníme predstavu o návrhu - VAŠU aj NAŠU.          Uzavrieme dohodu a uhradí sa požadovaná záloha z cenovej ponuky.

NÁVRH

V rámci dohodnutej časovej lehoty Vám vypracujeme návrh projektu /2D dispozičné riešenie, 3D vizualizácie, video-vizualizácie/, ktoré s Vami skonzultujeme a zapracujeme prípadné zmeny v projekte /spravidla 2x/. 

Po dokončení projektu nasleduje úhrada doplatku za projekt.

REALIZAČNÁ DOKUMENTÁCIA

Na základe architektonickej štúdie Vám vypracujeme komplexnú realizačnú dokumentáciu so všetkými potrebnými výkresmi pre realizáciu stavby. Obstaráme Vám cenové ponuky od našich dodávateľov na základe vizuálu a dokumentácie a zabezpečíme Vám dodávku jednotlivých služieb a produktov.

REALIZÁCIA PROJEKTU

Na základe realizačnej dokumentácie kontaktujeme našich overených a spoľahlivých dodávateľov a spracujeme cenové ponuky s harmonogramom dodávok materiálov a prác. Počas celej realizácie komunikujeme s dodávateľmi, zabezpečujeme a kontrolujeme dodávku a realizáciu jednotlivých služieb. Riadime jednotlivé profesie a služby, dohliadame nad správnym prevedením dizajnového riešenia, ale aj technického prevedenia od hrubej stavby až po detaily. Počas celej realizácie zabezpečujeme podrobnú foto-dokumentáciu.


VENUJEME SA NÁVRHOM A REKONŠTRUKCIÁM BYTOV, RODINNÝCH A BYTOVÝCH DOMOV, ADMINISTRATÍVNYCH AJ KOMERČNÝCH PRIESTOROV.


Vypracujeme Vám architektonickú štúdiu, projekt pre stavebné povolenie, urbanistickú štúdiu či návrh interiéru.


ZABEZPEČÍME KOMPLETNÚ REALIZÁCIU NAŠICH NÁVRHOV, OSLOVÍME DODÁVATEĽOV A DODÁME VÁM PROJEKT NA KĽÚČ.


Oslovte náš tím architektov, dizajnérov, stavebných inžinierov a umelcov momentS a vyčarujte spolu s nami jedinečný návrh plný okamihov na celý život!