NAŠE SLUŽBY

POSKYTUJEME KOMPLEXNÉ ARCHITEKTONICKÉ A DIZAJNÉRSKE SLUŽBY

OD NÁVRHU AŽ PO REALIZÁCIU

Všetko čo robíme je premyslené do posledného detailu. Od prvého návrhu až po kompletnú realizáciu.           Zameranie objektu

Podklad pre projektovú dokumentáciu

 • obhliadka priestoru
 • digitálne zameranie
 • digitalizácia projektu 

5€/m²


Architektonická štúdia 2D

Dispozičné riešenie priestoru

 • skutočný stav
 • 2D dispozičné riešenie
 • alternatívne dispozičné riešenia

5-10€/m²


Architektonická štúdia 3D

Vizualizácie priestoru

 • 3D dispozičné riešenie
 • 3D vizualizácie
 • materiálové a farebné riešenie

10-30€/m²


Realizačná dokumentácia

Komplexný elaborát ku realizácii

 • skutkový stav
 • výkresy stavebných úprav
 • vodoinštalácie, elektroinštalácie, osvetlenie
 • komplexné dispozičné riešenie 
 • výkresy podláh, stien, stropov /kladačské výkresy/
 • výkresy stolárskych nábytkov na mieru a mobiliáru

10-30€/m²


Výkresy stolárskych výrobkov

Výrobné výkresy ku realizácii

 • výkresová dokumentácia nábytkov na mieru
 • definovanie farieb, materiálov, kovaní
 • súhrn použitého mobiliáru vo vizualizáciách

5€/m²


Realizácia projektu

Dodávka projektu "na kľúč"

 • výber dodávateľov a spracovanie cenových ponúk
 • harmonogram dodávok materiálov a prác
 • stavebný dozor /dohľad nad realizáciou/
 • riadenie a spracovanie objednávok
 • zabezpečenie foto-dokumentácie

individuálna cenová ponuka