POSKYTUJEME KOMPLEXNÉ ARCHITEKTONICKÉ A DIZAJNÉRSKE SLUŽBY OD NÁVRHU AŽ PO REALIZÁCIU.


Všetko čo robíme je premyslené do posledného detailu. 
Od prvého návrhu až po kompletnú realizáciu. Zameranie objektu

Podklad pre projektovú dokumentáciu

 • obhliadka priestoru
 • digitálne zameranie
 • digitalizácia projektu 

Výsledkom je 2D zobrazenie skutkového stavu objektu/priestoru, ktoré slúži ako podklad pre architektonickú štúdiu a realizačnú dokumentáciu. 


Architektonická štúdia 2D

Dispozičné riešenie priestoru

 • skutočný stav
 • 2D dispozičné riešenie
 • alternatívne dispozičné riešenia

Výsledkom je architektonický návrh dispozičného riešenia priestoru s komplexnými rozmermi priestoru, jeho jednotlivých častí, ale aj nábytkov a mobiliáru.   2D dispozičným riešením docielite jasnejšiu a reálnejšiu predstavu o finálnej podobe Vášho budúceho interiéru. 


Architektonická štúdia 3D

Vizualizácie priestoru

 • 3D dispozičné riešenie
 • 3D vizualizácie
 • materiálové a farebné riešenie

Výsledkom je portfólio vizualizácií vo farebnom materiálovom riešení, vytvorené na základe funkčnej koncepčnej dispozície priestoru. Z každej miestnosti vytvárame cca 4-10 záberov /na základe veľkosti, členitosti a náročnosti dizajnového riešenia/.


Realizačná dokumentácia

Komplexný elaborát ku realizácii

 • skutkový stav
 • výkresy stavebných úprav
 • vodoinštalácie, elektroinštalácie, osvetlenie
 • komplexné dispozičné riešenie 
 • výkresy podláh, stien, stropov /kladačské výkresy/
 • výkresy stolárskych nábytkov na mieru a mobiliáru

Výsledkom je portfólio komplexnej realizačnej dokumentácie, ktorá slúži ako podklad ku realizácii stavby/interiéru, a taktiež ako podklad k vytvoreniu cenových ponúk od jednotlivých dodávateľov.


Výkresy stolárskych výrobkov

Výrobné výkresy ku realizácii

 • výrobná dokumentácia nábytkov na mieru
 • definovanie farieb, materiálov, kovaní
 • súhrn použitého mobiliáru vo vizualizáciách

Výsledkom je elaborát s podrobnou výrobnou dokumentáciou, ktorá slúži ako podklad pre stolára , a taktiež ako podklad k vytvoreniu cenovej ponuky.


Realizácia projektu

Dodávka projektu "na kľúč"

 • výber dodávateľov a spracovanie cenových ponúk
 • harmonogram dodávok materiálov a prác
 • stavebný dozor /dohľad nad realizáciou/
 • riadenie a spracovanie objednávok
 • zabezpečenie foto-dokumentácie

individuálna cenová ponuka


Vytvárame priestor plný momentov, okamihov a zážitkov!